Välkommen till Salixenergi Europa AB

Allt du vill veta och behöver för att odla salix – från stickling till flisleverans. 

Ettårigt salixsskott

Vi marknadsför Lantmännen SW Seeds världsledande salixsorter, tillhandahåller odlingsanvisningar för bästa avkastning och arrangerar plantering, skörd och försäljning av flis – om du vill.

Flisleverans

Nya sorter, odlingsteknik och maskiner ger dig en gröda med stora miljöfördelar, stor biologisk mångfald, variation i odlingslandskapet och framför allt, god lönsamhet. Välkommen att höra av dig!

Salix – bästa energigrödan!

Ett av planteringsteamen i Litauen där vi under 2013 - 2014 planterat ca 1000 ha inom ett begränsat geografiskt område.
Ett av planteringsteamen i Litauen där vi planterat över 1500 ha inom ett begränsat geografiskt område. Läs mer här.
Skörd av salix i Polen av SEE partner PGNiG Termika
Skörd av salix i Polen av SEE partner PGNiG Termika med Claas Jaguar utrustad med nytt HSAB fully hydraulic skärbord.
EU-projektet Rod-Picker utvecklar automatiserade skördemaskiner för energiskog

Intressanta EU-projektet Rod-Picker utvecklar automatiserade skördemaskiner för energiskog. Läs mer här.